Tel.: 515 238 285
Drobečková navigace

Hrušovanská lékárna > Poradenství > Onemocnění ledvin

Onemocnění ledvin

       Ledviny jsou párovým pro život zcela nezbytným orgánem. Ač v organismu vykonávají celou řadu funkcí, i jedna ledvina na všechny z nich stačí.

 

Co je to nefron?

       Základní stavební a funkční jednotkou ledviny je nefron. Zdravá ledvina jich obsahuje asi milion. Každý nefron je tvořen Bowmanovým pouzdrem obalujícím klubíčko kapilár (glomerulus), v němž se filtruje krev za vzniku tzv. primární moči. Té denně vznikne asi 170 litrů. Na glomerulus navazuje systém ledvinných kanálků (tubulů), v němž se z primární moči vstřebává zpět do krve převážná část vody, minerálů a dalších látek, jež nemají být v organismu vyloučeny. Definitivní moč je tak mnohonásobně zahuštěna na denní množství asi 1,7 litru. Z tubulů moč odchází ledvinovou pánvičkou a močovody do močového měchýře.

 

Funkce ledvin v organismu

       Ledviny vylučují z organismu odpadní látky - zplodiny metabolismu (např. ureu - močovinu, kreatin), cizorodé látky (např. léky) a přebytečnou vodu a minerály (např. sodík, draslík), čímž se významně podílí na udržování stálosti vnitřního prostředí. Méně známé je, že ledviny produkují hormony renin (účastní se regulace krevního tlaku) a erytropoetin (stimuluje tvorbu červených krvinek v kostní dřeni) a účastní se aktivace vitaminu D. ledviny mají zásadní význam pro regulaci tlaku krve (TK).

 

Projevy onemocnění ledvin

       Z výše uvedeného lze částečně odvodit obecné projevy ledvinových onemocnění, i když samozřejmě v závislosti na příčině a tíží konkrétního postižení je jejich obraz značně variabilní. Pacient s onemocněním ledvin může pozorovat změny v množství a charakteru moči (např. změna barvy, pěnění), bolesti v oblasti beder (často zaměňováno s bolestí zad!), přibírání na hmotnosti a otoky (např. dolních končetin, obličeje). V těžších stádiích onemocnění, kdy již dochází k významnému hromadění odpadních produktů, které jsou normálně ledvinami vylučovány, trpí pacient únavou, nechutenstvím, zažívacími potížemi (např. zvracení, průjem), svalovými křečemi, poruchami srdečního rytmu a dýchání a dochází u něj ke změnám barvy kůže či svědění. Nárůst TK a chudokrevnost bývají u chronických ledvinných onemocnění pravidlem.

       Někdy však ani u pokročilého onemocnění ledvin nemusí pacient žádné potíže pozorovat a přítomný problém odhalí např. vyšetření krve provedené původně z jiného důvodu. I proto jsou zcela na místě pravidelné preventivní prohlídky zahrnující také kontrolu ledvinných funkcí.

 

Ledvinná onemocnění

       Nejzávažnějším patologickým stavem souvisejícím s ledvinami je jejich selhání. To může vzniknout náhle (akutní selhání ledvin) jako následek např. sníženého prokrvení ledvin především při šokových stavech spojených s významnými ztrátami krve a tekutin nebo při obstrukci některé z částí nefronu či odvodných močových cest. Chronické selhání ledvin se naopak rozvíjí postupně na základě dlouhodobě snížené funkce ledvin (chronická ledvinná nedostatečnost) vyvolané vleklým postižením ledvin (např. záněty ledvin, dědičné choroby ledvin) nebo celkovým onemocněním, které kromě ledvin postihuje i další struktury organismu (např. vysoký TK, cukrovka). Selhání ledvin mohou vyvolat i některé toxické látky (např. těžké kovy) nebo léky (např. některá antibiotika, analgetika).

       Z výše zmíněných zánětů ledvin se může jednat o záněty infekční, vyvolané např. bakteriemi, a neinfekční, vznikající nejčastěji vlivem nesprávného fungování imunitního systému. Zánětem mohou být postiženy různé druhy ledvin - glomeruly (zánětlivé postižení je označováno jako glomerulonefritida) nebo zbylá tkáň ledviny (zánětlivé postižení je označováno jako tubulointersticiální nefritida).

       Zejména glomeruly, ale následně také ostatní struktury ledviny, jsou negativně ovlivňovány aterosklerózou, což je dlouhodobý proces poškozování cévní stěny, která pak ztrácí své přirozené vlastnosti a funkce. Poškození glomerulů postupně vede, např. ke změnám prokrvení ledvin, jež je pro jejich funkci zcela zásadní. Mezi hlavní rizikové faktory aterosklerózy patři vysoký TK, zvýšená hladina tuků a cukrů v krvi, kouření, obezita, nedostatek pohybu nebo stres.

       Při nadbytku látek schopných krystalizovat v moči (např. šťavelany, vápník, kyselina močová) vznikají ledvinné kameny (nefrolitiáza). Ty mohou spontánně odcházet vývodnými močovými cestami nebo se v jejich průběhu či ještě v ledvinné pánvičce zaklínit a způsobit závažné komplikace.

       Nejčastější dědičnou chorobou ledvin v dospělém věku je polycystóza ledvin charakterizovaná tvorbou četných cyst v ledvinách, které jsou jimi deformovány a zvětšovány, čímž je významně narušována jejich funkce. Ledviny a vývodné močové cesty mohou být postiženy také nádory.

 

Léčba onemocnění ledvin

       Při léčbě ledvinných chorob je snahou ovlivnit vyvolávající příčinu. Zánět ledvin se tak podle původu léčí např. antibiotiky či imunosupresivy (léky potlačující funkci imunitního systému). U pacientů např. s vysokým KT nebo cukrovkou je nezbytné dosáhnout co nejlepší kontroly primárního onemocnění pomocí příslušných léčiv a úpravy životního stylu. Větší ledvinové kameny mohou být odstraněny operativně nebo tzv. litotripsí (drcením), např. rázovou vlnou nebo laserem. V jejich prevenci se podle převažující složky kamene uplatňuje vhodná dieta nebo ovlivnění složení moči podáváním některých léčiv, důležitý je také dostatečný příjem tekutin.

       Při nižších stádiích nedostatečnosti ledvin je třeba medikamentózně a režimovými opatřeními (např. dieta s omezením soli a bílkovin) řešit doprovodné komplikace (např. nedostatek aktivní formy vitaminu D, zvýšené odbourávání vápníku z kostí, chudokrevnost).

       Poškození ledvin při jejich akutním selhání může být v některých případech přechodné. Jindy je třeba, podobně jako v konečném stadiu chronické ledvinné nedostatečnosti, zahájit dialyzační léčbu nebo, je-li to možné, ledvinu transplantovat. I potom je však třeba užívat léky a dodržovat vhodnou životosprávu, protože jedině zdravá ledvina je schopná plnit veškeré své funkce na 100%.