Tel.: 515 238 285
Drobečková navigace

Hrušovanská lékárna > Poradenství > Koenzym Q10

Koenzym Q10

       Napadlo vás někdy, odkud každá buňka v těle čerpá svou energii? V malých částicích buněčného aparátu, tzv. mitochondriích, se nachází látka zvaná koenzym Q10, která v těchto továrnách na energii nesmí chybět. Na koenzymu Q10 závisí, s jakým efektem buňky získají energii z výživných látek stravy.

      Složitěji řečeno je koenzym Q10 součástí tzv. elektronového transportního řetězce a účastní aerobního buněčného dýchání, při kterém se vyrábí energie. Celkem 95% energie lidského těla je vyrobeno tímto způsobem, co je důvod, proč orgány s nejvyššími požadavky na energii (především srdce, játra a ledviny obsahují nejvíce koenzymu Q10. Endogenní tvorba této látky je na vrcholu ve věku 20-25 let a následně začne postupně klesat. Vedle přirozeného odčerpávání Q10 vlivem stárnutí může být jeho hladina výrazně snížena v důsledku určitých onemocnění. Jako příklad poslouží výsledky biopsie srdečního svalu pacientů s chronickým srdečním selháváním. prokázaly výrazně sníženou hladinu koenzymu Q10 oproti její obvyklé hodnotě u zdravých jedinců.

 

Soustřeďme se na srdce

       Zůstaneme ještě u srdce. Výzkum, který uskutečnili vědci z Alfredovy nemocnice v australském Melbourne, prokázal, že podávání směsi koenzymu Q10, hořčíku, kyseliny alfalipoové a rybího tuku pacientům po operaci srdce vedlo k významnému pokroku - zkrátila se doba hospitalizace a stav pacientů se výrazně zlepšil. V porovnání s pacienty, kteří podstoupili běžnou pooperační proceduru, byl zaznamenán výrazný pokles hladiny troponinu I (ukazatele poškození srdeční tkáně) i pooperační fibrilace. Koenzym Q10 umožňuje srdečnímu svalu vykonávat stahy s větší silou a zvyšuje pacientovu toleranci k fyzické zátěži.

 

Co zjistili v Dánsku a Austrálii?

       Lidé s chronickým srdečním selháním, kteří denně užívají koenzym Q10. sníží riziko úmrtí kvůli kritickému stavu svého nemocného srdce o 43%. Vyplývá to z výsledků mezinárodní kardiologické studie Q-Symbio, kterou provedli dánští vědci. Studie se zúčastnilo 420 pacientů s těžkým chronickým selháním srdce užívající standartní léčbu. U těch, kteří k ní přidali koenzym Q10, byl zaznamenán nižší počet hospitalizací v důsledku srdečního selhání a méně vedlejších účinků léčby než u těch, kteří užívali placebo.

       Konvenční farmakoterapie srdečního selhávání se zaměřuje na tlumení různých hormonálních faktorů, které jsou při srdečním selhávání rozhodující a které srdce zatěžují. Koenzym Q10 podporuje buněčné procesy, jež se vztahují k energetickému metabolismu. Tím se selhávajícímu srdečnímu svalu dostává dodatečné síly. Dodávka koenzymu Q10 kompenzuje jeho nedostatek v těle a zabraňuje špatnému metabolickému cyklu u chronického srdečního selhávání, kterému říkáme "energeticky vyhladovělé srdce". Několik mezinárodních výzkumů prokázalo, že užívání koenzymu Q10 vede ke snížení krevního tlaku, a to bez nežádoucích vedlejších účinků, jež jsou běžní při konvenční léčbě.

 

Příznivý efekt při souboji s nadváhou

        Protože je koenzym Q10 přítomen v každé buňce, zaslouží si další pozornost výzkumu. Podle nich existuje vztah mezi nadváhou a hladinou Q10 v tukových buňkách. Nové poznatky o složení tukové tkáně ukazují, že Q10 hraje dosud neznámou roli u obezity a metabolického syndromu. Nelze proto považovat za náhodu, že u osob s nadváhou byla vysledována nízká hladina koenzymu Q10.

       podle vědců koenzym Q10 snižuje u obézních osob hladinu prozánětlivého cytokinu TNF-alfa. Zánět bohužel provází také ischemickou chorobu srdeční (ICHS). Tchajwanští vědci z lékařské univerzity Cheng Shan a z Jednotky intenzivní péče o veterány Tchaj-čunk v nedávné studii uvedli, že úspěšně snížili hladiny zánětlivého ukazatele IL-6 (interleukin 6) u pacientů, kteří užívali 150mg koenzymu Q10 denně po dobu 12 týdnů.

 

O významu koenzymu Q10 se můžete dozvědět více v knížce, kterou lze zdarma objednat na webových stránkách: www.zdraviaveda.cz