Tel.: 515 238 285
Drobečková navigace

Hrušovanská lékárna > Poradenství > Inkontinence moči

Inkontinence moči

       Inkontinence označuje neschopnost udržet moč nebo stolici. V následujícím článku se zaměříme na inkontinenci moči, která se vyskytuje výrazně častěji než inkontinence stolice a celosvětově postihuje v průběhu života v některé své formě až polovinu ženské populace. Tento problém se však nevyhýbá ani mužům, i když se vyskytuje méně často a na základě jiných příčin.

 

Projevy a komplikace močové inkontinence

       Inkontinence moči je nechtěný samovolný, tedy vůlí neovlivnitelný únik moči. Moč buď odtéká pouze občas, anebo pozvolna neustále. Moderní definice inkontinence zahrnuje ale také silné nucení na močení (urgenci) anebo zvýšenou frekvenci močení během dne (polakisurie) a potřebu častého vstávání na močení v noci (nykturie). Za inkontinenci moči lze označit i občasné "ucvrknutí" např. při kašli, smíchu nebo fyzické zátěži, protože za normálních podmínek je zdravý člověk schopen moč 100% udržet i v těchto případech zvýšeného nitrobřišního tlaku. Mezi další projevy inkontinence patří pocit nedokonalého vyprázdnění po močení, přerušované močení, problémy se zahájením močení, nebo dokonce bolest při močení. V některých případech se jedná o problém pouze přechodný (např. při močové infekci, zácpě, silném kašli), jindy trvalý. Inkontinence moči je problematická nejen z hlediska sociálního, kdy ji postižený člověk musí omezovat nebo zcela vynechávat některé své běžné aktivity a je vystaven velkému psychickému tlaku, protože není schopen ovládnout základní tělesnou funkci, ale také z hlediska zdravotního. Únik moči významně znesnadňuje hygienu, což zvyšuje riziko vzniku kožních potíží (od lehkých opruzenin až po infikované chronické rány) nebo infekcí močového i pohlavního traktu.

 

Příčiny inkontinence

       Příčiny samovolného úniku moči u žen je několik a většinou so kombinují. Nejčastěji je inkontinence způsobena oslabením pánevního dna vlivem těhotenství a porodu, hormonálních změn provázejících menopauzu, nadváhy nebo nadměrné fyzické zátěže (např. zvedání těžkých břemen). Nejčastější příčinou úniku moči u mužů jsou stavy po operacích prostaty (často pouze přechodně) při jejím nezhoubném zbytnění (tzv. benigní hyperplazie prostaty) nebo po úplném odstranění této struktury pro nádorové onemocnění. I samotná hyperplazie prostaty působí nejrůznější poruchy močení. příčinou může být také porucha inervace vývodných močových cest např. po operaci v dané oblasti, po mozkové mrtvici, úrazu páteře spojeném s poškozením míchy, vlivem tzv. diabetické neuropatie, roztroušené sklerózy nebo Parkinsonovy choroby. Inkontinenci mohou způsobit nebo zhoršovat některé léky (např. diuretika zvyšující vylučování vody z organismu).

 

Dělení močové inkontinence

       Inkontinence moči se dělí na dva základní typy - stresovou a urgentní. Přes svůj název stresová inkontinence nijak nesouvisí s psychickým stresem. jedná se o únik malého množství moči při zvýšení nitrobřišního tlaku, např. při kýchnutí nebo fyzické aktivitě. Stresová inkontinence je nejčastěji se vyskytujícím typem u žen. Je způsobena oslabením svalů pánevního dna nebo poruchou funkce močové trubice a jejího svěrače.

       Urgentní inkontinence označována také jako hyperaktivní močový měchýř je typická naléhavým nucením na močení, častou frekvencí močení a potřebou vstávat opakovaně na močení v noci. Nemusí být tedy vždy nutně doprovázena i únikem moči. Pokud k němu dochází, jedná se obvykle o větší množství než v případě stresové inkontinence. Hyperaktivní močový měchýř postihuje stejně často muže i ženy. U žen se někdy oba typy inkontinence kombinují.

       Z dalších méně častých typů úniku moči se vyděluje reflexní a paradoxní inkontinence. reflexní inkontinence vzniká v důsledku ztráty kontroly nad vyprazdňováním močového měchýře při neurologickém onemocnění nebo po poranění mozku či míchy. Paradoxní inkontinence neboli inkontinence z přetékání se projevuje odkapáváním moči po ukončení močení a pocitem nedokonalého vyprázdnění, protože v močovém měchýři zůstává po vymočení zbytek tekutiny. příčinou mohou být neurologické poruchy, ale nejčastěji se jedná o překážku v odtoku moči způsobenou zbytnělou prostatou. Tento typ úniku moči se tak vyskytuje zejména u mužů.

 

Možnosti prevence a léčby inkontinence

       Zcela zásadní v prevenci i léčbě inkontinence moči je udržovat si přiměřenou tělesnou hmotnost a funkční pánevní dno. To je potřeba pravidelně posilovat. Nejvhodnější cviky a to, jak je správně provádět, vám nejlépe poradí zkušený fyzioterapeut. Někdy jsou při cvičení využívány i speciální pomůcky nebo elektrostimulace.

       Důležitá jsou také režimová opatření spočívající v úpravě pitného režimu. Ten se nedoporučuje příliš omezovat, ale je třeba vyvarovat se močopudným a dráždivým nápojům (např. silná káva, alkohol, limonády sycené oxidem uhličitým, citrusové džusy) a pití si rozložit do menších dávek v průběhu dne. Pro lepší kontrolu močení během noci je vhodné omezit příjem tekutin dvě hodiny před ulehnutím. Častou chybou pacientů trpících únikem moci je přílišné omezení příjmu tekutin během dne, protože moč je pak koncentrovanější, což vede k intenzivnějšímu dráždění močového traktu, které může vlastní projevy inkontinence zhoršovat. Navíc se tak vystavují riziku dehydratace se všemi jejími závažnými důsledky (např. vyšší krevní srážlivost, riziko vzniku močových kamenů, selhání ledvin).

       V léčbě hyperaktivního močového měchýře je hojně využívána medikamentózní léčba (např. propiverin, solifenacin). Stresovou inkontinenci se v některých případech daří zvládnout lokální aplikací hormonálních přípravků nebo podáváním některých antidepresiv (např. imipramin, duloxetin). Jindy je třeba inkontinenci řešit pomocí operačního zákroku. Existují různé druhy, často minimálně invazivních výkonů, které se volí na základě hlavní příčiny a tíže inkontinence.

       Pro zkvalitnění života pacientů s inkontinencí jsou dostupné speciální inkontinenční pomůcky, od velmi tenkých vložek až po plenkové kalhotky či podložky. Většinu z nich hradí při předepsání lékařem z velké části zdravotní pojišťovna. S jejich výběrem vám ochotně poradí ve vaší lékárně.

       trpíte-li některou z forem inkontinence, nebojte se svěřit svému lékaři (např. praktický lékař, gynekolog). V řadě případů se jedná o problém řešitelný a rozhodně neplatí, že např. u osob ve vyšším věku je třeba s inkontinencí počítat a prostě se s ní smířit.