Tel.: 515 238 285
Drobečková navigace

Hrušovanská lékárna > Poradenství > Hormonální antikoncepce (2. část)

Hormonální antikoncepce (2. část)

       V minulém čísle magazínu byly probrány základní informace týkající se hormonální antikoncepce (kontracepce; HAK). Následující text přináší rozšíření problematiky včetně informací o nouzové antikoncepci ("pilulka po").

 

Jak správně hormonální antikoncepci užívat

       Perorální hormonální kontraceptiva (klasické tablety) se začínají podávat většinou od prvního dne cyklu (první den menstruačního krvácení). Žena je obvykle užívá 21, nebo 24 dnů v pořadí uvedeném na blistru a poté na sedm, nebo čtyři dny vynechá (případně užívá placebo) a po 2-3 dnech se dostaví pseudomenstruační krvácení (sliznice dělohy není typicky změněna jako při klasické menstruaci). Tzv. minipilulky obsahující pouze progestin se užívají bez přestávky 28 dní a během jejich užívání by nemělo docházet k cyklickému krvácení. Jako nežádoucí účinek se však může vyskytnout nepravidelné krvácení nebo špinění.

       Transdermální HAK se poprvé aplikuje první den cyklu a poté se náplast mění každý týden (je nutné stanovit si vždy "den výměny") a čtvrtý týden se odstraní a dostaví se pseudomenstruační krvácení. V případě vaginálních inzertů se léková forma vkládá do pochvy na tři týdny a ve čtvrtém týdnu dojde k pseudomentruačnímu krvácení. Výhodou těchto novějších lékových forem je nižší četnost aplikací přípravků a to, že obchází trávicí systém, takže není užívání ovlivňováni např. trávicími obtížemi (zvracení), které by mohly snížit účinnost preparátu. Jinak má ale používání hormonálních náplastí nebo vaginálních inzertů stejné nežádoucí účinky jako užívání klasických tablet s obsahem hormonů. U žen s fyzickými potížemi v intervalu bez hormonů /včetně dysmenory = menstruace spojená s výraznou bolestí a celkovými obtížemi) může být výhodnější podávání HAK v prodloužených cyklech nebo kontinuálně.

       Depotní formy HAK (nitrosvalová injekce, nitroděložní tělísko) aplikuje vždy lékař. Jejich výhodou je, že účinná látka se po jedné aplikaci uvolňuje několik měsíců až let a žena nemusí na pravidelné užívání HAK myslet. Nicméně pokud je nutné aplikaci z jakéhokoliv důvodu přerušit, není to, zvlášť v případě injekcí, možné ihned.

       Perorální antikoncepční přípravky je nutné užívat pravidelně, vždy přibližně ve stejnou denní dobu. Při vynechání dávky je možné vzít opomenutou dávku okamžitě a dále pokračovat v normálním užívání, pokud neuplynulo od jeho pravidelné doby více jak 12 hodin. Jestliže uplynulo více než 12 hodin, opomenutá dávka se opět hned užije a pak se pokračuje jako vždy. Někdy je pak ale třeba po následujících sedm dní použít i další antikoncepční metodu, protože účinnost preparátu může být narušena. Přesný postup užívání HAK při vynechání dávky je vždy uveden v příbalové informaci konkrétního léčivého přípravku. Pokud dojde do 3-4 hodin po podání dávky ke zvracení, je třeba postupovat jako při vynechání dávky. Účinnost antikoncepčních tablet může narušit i silný průjem.

 

Nouzová antikoncepce neboli "pilulka po"

       Postkoitální kontracepce (přípravky užívané až po nechráněném pohlavním styku) nepřeruší již probíhající těhotenství, ale zabraňuje otěhotnění tím, že potlačuje nebo zpomaluje ovulaci (uvolnění zralého vajíčka z vaječníku do vejcovodu), ovlivňuje pohyblivost vejcovodů a vede ke změnám děložní sliznice znemožňujícím případné uhnízdění již oplodněného vajíčka. Lze ji použít v kterékoliv fázi menstruačního cyklu, pokud menstruace není opožděna. Po užití postkoitální antikoncepce je možné dá l normálně pokračovat v užívání aktuálně používané HAK. Až do začátku dalšího menstruačního cyklu je však nutné používat i nějakou další antikoncepční metodu (např. prezervativ).

       V případě nutnosti užít nouzovou antikoncepci, je třeba ji aplikovat co nejdříve po nechráněném pohlavním styku, max. však do 72 nebo 120 hodin dle typu přípravku. Pokud do 3-4 hodin po uživtí tablety dojde ke zvracení, je třeba aplikaci zopakovat. S rostoucí časovou prodlevou klesá účinnost přípravku. Nouzová antikoncepce neochrání před otěhotněním za všech okolností. Jestliže je menstruační krvácení opožděno o více než pět dní, v očekávaném termínu  menstruace se objeví abnormální krvácení nebo je z jakéhokoliv jiného důvodu podezření na graviditu, je nutné, aby ji lékař vyloučil.

       Postkoitální antikoncepce není možné použití při závažném onemocnění jater, těžkém astmatu léčeném kortikoidy v tabletách a nedoporučuje se podávat ji ani u žen s rizikem mimoděložního těhotenství (např. po předchozím mimoděložním těhotenství nebo zánětu vejcovodů). Její účinnost může být významně snížena u žen s poruchami vstřebávání vlivem onemocnění zažívacího traktu (např. Crohnova choroba) nebo užívajících některé léky zrychlující odbourávání účinné složky nouzové antikoncepce (např. některá antiepileptika).

       Postkoitální antikoncepce by v žádném případě neměla být užívána  pravidelně a v průběhu jednoho menstruačního cyklu se doporučuje ji užít pouze jednou. Jedná se pouze o nouzové řešení při selhání jiné antikoncepční metody nebo při nechráněném pohlavním styku. Obsažené vysoké dávky hormonů působí výraznou nerovnováhu v organismu ženy a při opakovaném užívání mají vystupňované nežádoucí účinky klasické HAK. Různé přípravky postkoitální antikoncepce nebí možné užívat zároveň.

 

Mýty související s hormonální natikoncepcí

       V souvislosti s užíváním HAK kolují ve společnosti četné mýty. Jedním z nich je např. tvrzení, že po ukončení užívání HAK a plánovaným těhotenstvím je třeba dodržet určitý odstup. To však není třeba. Po vysazení HAK dojde k návratu plodnosti individuálně v průběhu 1-63 měsíců, i když v prvním následujícím cyklu může nastat vynechání menstruačního krvácení a byla-li HAK nasazena za účelem úpravy menstruačního cyklu, je možnost návratu k původnímu stavu. Stejně tak není třeba, a z hlediska co nejvyšší účinnosti HAK ani vhodné, její příležitostné vysazování z důvodu zachování ovulačních cyklů. HAK také nijak nesnižuje schopnost budoucího otěhotnění ani nenarušuje vývoj plodu v časné graviditě.

 

Interakce hormonální antikoncepce s ostatními léčivy nebo složkami potravy

       Při užívání HAK je důležité myslet na to, že některé léčivé přípravky nebo doplňky stravy mohou její účinnost negativně ovlivnit. Jedná se např. o antiepileptika a antibiotika. Pokud epileptička užívá HAK, je třeba volit typ s vyšším obsahem hormonů, protože většina antiepileptik aktivuje enzymy účastnící se odbourávání účinných složek antikoncepce. Při současném užívání HAK a antibiotik může také dojít ke snížení účinnosti antikoncepce. Během terapie antibiotiky a zhruba ještě týden poté je tedy nutné používat i nějakou další antikoncepční metodu. Z bylinek může účinnost HAK výrazně snižovat např. třezalka.