Tel.: 515 238 285
Drobečková navigace

Hrušovanská lékárna > Poradenství > Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce

       Podle známé epidemiologické studie Massachusetts Male Aging Study sledující výskyt impotence v populaci trpí některou z forem erektilní dysfunkce (ED) 52% mužů ve věku 40 70 let. Protože  sexuální dysfunkce významně snižuje kvalitu života, je zdrojem četných duševních, tělesných i sociálních potíží a může mít negativní dopady v reprodukční oblasti, je tak vysoké číslo rozhodně alarmující. Více informací zde.

       ED je definována jako trvalé, minimálně šest měsíců trvající neschopnost dosáhnout a udržet erekci penisu umožňující uspokojivý pohlavní styk. Nejčastěji postihuje muže starší 40 let, ale není vzácná ani u mužů mladších. Její výskyt se významně zvyšuje s rostoucím věkem.

       Potíže s erekcí zaznamenává během života většina mužů. jednorázové nebo krátkodobě trvající poruchy ztopoření nepředstavují vážný problém, spontánně odezní a není tak nutná žádná léčba. Pokud však erekce selhává při více než čtvrtině pokusů o pohlavní styk, jsou odborná vyšetření a následná terapie na místě. Bohužel jen malá část mužů s ED vyhledá odbornou pomoc. Mnohdy ani nevědí, na koho se s takovým problémem obrátit.

       Problémy s erekcí lze bez zbytečného ostychu řešit se svým praktickým lékařem. Ten může stanovit základní diagnózu ED i zahájit její terapii. Při diagnostických pochybnostech, opakovaných neúspěších léčby nebo v případě přesně definovaných závažných stavů by měl pacienta odeslat k příslušnému specialistovi (např. urolog,  neurolog, psychiatr, sexuolog). Konzultace lékaře při potížích s erekcí je na místě zejména pro spojitost ED s onemocněními srdce a cév, prostaty, močových cest, nervové soustavy či hormonálního systému. Nezřídka se ED objevuje jako nežádoucí účinek léků (např. některá antidepresiva nebo léčiva snižující krevní tlak).

 

Příčiny erektilní dysfunkce

       ED je většinou způsobena kombinací více faktorů. Na jejím vzniku se podílí psychické vlivy, onemocnění cév, postižení nervové soustavy (např. vlivem cukrovky, roztroušené sklerózy, epilepsie, Parkinsonovy choroby, po  prodělané cévní mozkové příhodě či  poranění míchy), snížená hladina testosteronu, vrozené či získané změny zevního genitálu nebo urologická onemocnění. Negativní vliv na erekci mají také alkohol, kouření a některé drogy.

       Většina poruch ztopoření však vzniká na podkladě onemocnění cév, jejichž správné fungování je pro kvalitní erekci zcela zásadní. Zdravá stěna cév nejen adekvátně reaguje na četné působky ovlivňující jejich průsvit, ale také sama produkuje látky (např. oxid dusnatý) umožňující rozšíření cév a tím větší průtok krve. Je-li vystavována negativnímu vlivu vysokého krevního tlaku, cukrovky nebo zvýšené hladiny krevních tuků, tuto schopnost ztrácí a dochází k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění (např. ischemická choroba srdeční - ICHS, což je nedostatečné prokrvení srdečního svalu na podkladě zužování srdečních tepen) s nimiž výskyt ED významně souvisí. Patologické změny způsobené aterosklerózou (tzv. kornatění tepen, kdy se v jejich stěně ukládají tukové a následně i další látky, což vede k narušení její normální funkce a zužování průsvitů cév) se na drobných cévách genitálu projevují mnohem dříve než např. v oblasti srdečního svalu. ED tak může být prvním příznakem dosud skrytě probíhajícího závažného onemocnění.

 

Diagnostika erektilní dysfunkce

       Základem diagnostiky ED je podrobná obecná a sexuální anamnéza zaměřená na rizikové faktory poruch erekce, další současně přítomná onemocněné, prodělané operace či úrazy, užívané léky, psychický stav i předchozí a současný sexuální život. Dále by měl být pacient vyšetřen s ohledem na stav močo-pohlavního ústrojí, cév, hormonálního a nervového systému. Při diagnostice poruch erekce lze využít různé standardizované dotazníky či škály a v indikovaných případech i vysoce specifická vyšetření prováděná pouze na specializovaných pracovištích.

       ED podmíněná psychickými vlivy se v několika zásadních aspektech odlišuje od té vznikající z ostatních příčin - tzv. organická ED. Typický je pro ni výskyt u mladších mužů, náhlý začátek obtíží a vazba na konkrétního partnera či situaci. Oproti tomu organická ED, která je přítomna zhruba u 80% pacientů, se zhoršuje s rostoucím věkem, vzniká pozvolna a nebývá situačně vázaná.

 

Terapie erektilní dysfunkce

       Léčba ED by měla vést pokud možno k odstranění vyvolávající příčiny. Ač jsou současné možnosti léčby ED poměrně široké, většinou se jedná pouze o terapii symptomatickou (potlačení projevů onemocnění). Základem je vždy také úprava životního stylu zahrnující zanechání kouření, omezení konzumace alkoholu, eliminaci stresu, zdravé stravování a přiměřenou pohybovou aktivitu, což má celkově pozitivní dopad nejen na problémy s erekcí, ale také na tělesnou hmotnost, fyzickou výkonnost a psychickou pohodu pacienta.

       Léčba první linie zahrnuje tzv. inhibitory fosfodiesterázy 5 (např. sildenafil, tadalafil) ve formě tablet dostupných na lékařský předpis. Zjednodušeně lze jejich účinek popsat jako zlepšení prokrvení penisu, což vede k dostatečné pevné erekci. Dané léky účinkují pouze při sexuální stimulaci. Při správném používání jsou účinné a bezpečné. Jednotlivé látky se liší rychlostí nástupu účinku a jeho trváním. Jejich plný efekt nelze očekávat hned po podání první tablety, ale až po několika aplikacích.

       Dále je možné ED léčit pomocí psychosexuální terapie, podtlakových erekčních přístrojů. aplikací účinných látek injekčně do oblasti penisu nebo ve formě pelet do močové trubice, implantací tzv. penilních protéz, rekonstrukčních operací tepenného řečiště v oblasti penisu, hormonálních preparátů nebo aplikací rázových vln nízké intenzity zlepšujících prokrvení penisu.

 

Pozor na zaručené přípravky pro podporu erekce

       Protože je ED problémem, o kterém se mnoho mužů ostýchá mluvit u lékaře i v lékárně, je významným komunikačním kanálem, který je ale velmi snadno zneužitelný, internet. Zde můžete nalézt nepřeberné množství "zaručeně účinných a bezpečných" přípravků na podporu erekce, z nichž však pouze zlomek může mít ve skutečnosti nějaký efekt. Bohužel nejsou ojedinělé ani případy, kdy je možné na internetu zakoupit také léčivé přípravky indikované u ED, jejichž výdej je vázán pouze na lékařský předpis a jejichž použití bez konzultace nebo vyšetření u lékaře může pacientovi přinést závažné komplikace nebo ho dokonce ohrozit na životě. Nemluvě o tom, že mnohé z těchto přípravků jsou velmi nebezpečné padělky.