Tel.: 515 238 285
Drobečková navigace

Hrušovanská lékárna > Poradenství > Domácí měření tlaku

Domácí měření tlaku

       Výzkum ukazuje, že domácí měření krevního tlaku je spolehlivý způsob, jak předpovědět riziko cévní mozkové mrtvice. Při hodnotách doma měřeného systolického krevního tlaku nad 135mm/Hg je zvýšené riziko trombotické cévní mozkové mrtvice. 

       Hypertenze a síňová fibrilace jsou dva hlavní rizikové faktory pro mozkovou mrtvice. Kardiovaskulární onemocnění včetně mozkové mrtvice, je hlavní příčinou úmrtí v Evropě. Dva hlavní rizikové faktory kardiovaskulárních příhod jsou hypertenze a fibrilace síní (AF). Odhaduje se, že dnes více než 1 miliarda lidí na světě trpí hypertenzí a více než 30 milionů lidí na celém světě trpí fibrilací síní. Tyto počty rychle rostou.

       Hypertenze může postupně poškodit cévy v mozku. Takto poškozené cévy mohou prasknout nebo se ucpat a následně způsobit mozkovou mrtvici. Fibrilace síní je nejčastější poruchou srdečního rytmu, která často vyústí v rychlý a nepravidelný srdeční rytmus. Ten pak způsobí hromadění krve v horních srdečních komorách, kde může vytvořit krevní sraženinu (trombus). Pokud se trombus nebo jeho kousky oddělí a cestují do mozku, mohou způsobit mozkovou mrtvici.

 

Postup pro správné měření krevního tlaku

Pravidelné měření - Evropská i Česká společnost pro hypertenzi doporučuje pravidelné měření krevního tlaku klinicky ověřenými tonometry.

Velikost manžety - Vyberte si tonometr se správnou velikostí manžety nebo zvolte tonometr s prodlouženou manžetou pro normální a silnou paži.

Uvolněte se - Aby byly naměřené hodnoty krevního tlaku spolehlivé, nejméně 30 minut před naměřením nejezte, nekuřte, nepijte kávu a necvičte. Měření provádějte v sedu po 10-minutovém uklidnění

Upevnění manžety - manžetu zajistěte kolem své paže suchým zipem cca 1-2cm nad loketní ohyb tak, aby mezi manžetou a paží byl prostor maximálně na jeden prst.

 Umístění manžety - předloktí mějte volně opřené o stůl tak, aby manžeta byla v úrovní srdce. Odstraňte z paže veškerý těsně přiléhající oděv.

Měření - V průběhu měření paži mírně pokrčte v lokti a nezvedejte ji, nemluvte a paží nehýbejte. Obě dolní končetiny se opírají o zem. Nestlačujte si břicho (nezvyšujte nitrobřišní tlak). měří se vždy na stejné paži na které byl při vstupním vyšetření změřen vyšší TK.

Opakování měření - Krevní tlak měříme 3x a řídíme se průměrem z 2. a 3. měření. Mezi měřeními vyčkejte vždy nejméně 2-3 minuty.

Naměřené hodnoty - Naměřené hodnoty si zaznamenávejte a sledujte jejich dlouhodobý trend. Neznepokojujte se jednou nadměrně vyšší nebo nadměrně nižší hodnotou TK.

Dávkování léků - Nikdy si sami neměňte dávkování léků na základě změřených hodnot bez konzultace s lékařem!

Jak často a kolikrát provádět měření - Evropská společnost pro hypertenzi doporučuje zpočátku 7-denní měření, dvakrát ráno a dvakrát večer, výsledky prvního dne nebrat v potaz. Po delší dobu je doporučeno jedno až dvě měření během týdne (není přesně stanoveno).

 

Vypracováno podle Doporučení diagnostických postupů u arteriální hypertenze České společnosti pro hypertenzi