Tel.: 515 238 285
Drobečková navigace

Hrušovanská lékárna > Poradenství > Co s prošlými léky?

Co s prošlými léky?

 

 Doba použitelnosti léčivých přípravků

    Stabilita, účinnost a bezpečnost léčivých přípravků jsou výrobcem deklarovány pouze po dobu použitelnosti, která je na obalu vyznačena tzv. datem exspirace.

    Použitelnost se vztahuje vždy k poslednímu dni uvedeného měsíce.

    V závislosti na typu přípravku se stabilita významně liší. Tekuté lékové formy (např. sirupy) jsou v porovnání s těmi tuhými (např. tablety) mnohem náchylnější na dodržování skladovacích podmínek. Snadněji podléhají rozkladu a jejich použitelnost tak bývá obecně kratší.

Informace o správném skladování naleznete v příbalovém letáku.

 

 Co se s lékem děje po vypršení jeho doby použitelnosti

   Po uplynutí doby použitelnosti samozřejmě okamžitě nedojde k znehodnocení přípravku, ale z důvodu bezpečnosti bychom ho již rozhodně neměli používat

   Za nepoužitelné je třeba považovat i přípravky, které byly vystaveny extrémním vlivům a skladovány za jiných než doporučených podmínek např. léčiva, která jsou určená pro skladování při pokojové teplotě neuchováváme v lednici, jejich použitelnost neprodloužíme. Můžeme ji dokonce v některých případech i snížit.

 

 Co s prošlými léky?

   Nespotřebované či prošlé léčivé přípravky by neměly být nikdy vyhazovány do domácího odpadu nebo odpadních vod. Může tak dojít ke zneužití přípravku, ohrožení životního prostředí.

   Veškeré nepoužitelné léčivé přípravky by měly být vždy vráceny do jakékoliv lékárny, kde bezplatně zajistí jejich odbornou likvidaci.

 

   !!  Zpět do lékáren však rozhodně nikdy nenoste rozbité teploměry, injekční  stříkačky nebo jiný potenciálně infekční materiál  !!

 

 Základní zásady skladování léčiv v domácích podmínkách

  •  Léčivé přípravky skladujte vždy v souladu s doporučením výrobce nebo lékárníka
  •  Léčivé přípravky skladujte vždy v originálním obale
  •  Obsah domácí lékárničky jednou ročně zkontrolovat. Prošlé léčivé přípravky nahradit
  •  Zcela určitě není vhodné doma uschovávat na příští léčbu nedobrané léčivé přípravky na předpis. Jejich nasazení přísluší pouze lékaři