Tel.: 515 238 285
Drobečková navigace

Hrušovanská lékárna > Poradenství > Cholesterol - mocný strašák našich životů!

Cholesterol - mocný strašák našich životů!

       Cholesterol - na jedné straně tolik potřebná, na druhé straně tak nechvalně známá organická látka. Zvýšený výskyt této steroidní látky  už není pouze neblahou výsadou seniorů nebo starší generace, ale stále častěji se setkáváme s hyperlipidémií jak u mladých, tak i u dětí. Víme, proč se z dobrého sluhy stává zlý pán?

       Podle dostupných údajů, které pořídil v letech 2000-2001 IKEM, trpí v České republice cca 70% dospělých zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi. Bohužel právě vysoký cholesterol patří mezi klinicky prokázané aktivní činitele, které zapříčiňují úmrtí z důvodu těžkého kardiovaskulárního poškození, především v důsledku aterosklerózy. Dnes se cholesterol monitoruje na základě hodnot z krevního séra, které se opírají o několik sledovaných veličin. Těmito veličinami jsou celkový cholesterol (do 5 mmol/l), lipoproteiny LDL (low density lipoproteins, do 3 mmol/l), HDL (high density lipoproteins, nad 1mmol/l u mužů, nad 1,2 mmol/l u žen) a případně i celkové množství tuku v krvi, tzv. TAG (tricyglyceroly, 0,68-1,69 mmol/l).

 

Co je cholesterol

       Ve zkratce C27H46O  - látka steroidní povahy, v jejímž základu je obří heterocyklus známý také jako cyklopentanoperhydrofenantren. Jedná se o základní stavební materiál, syntetizovaný v játrech (případně přijímaný potravou), zodpovědný za tvorbu buněčných membrán, pohlavních hormonů či vitaminu D. Je také součástí žlučových kyselin, které emulgují tuky. Pokud se vysoká hladina cholesterolu objeví i u štíhlého nebo velmi mladého člověka, na vině bývá obvykle genetika - hovoříme o familiární hyperlipidémii, kdy je nutné častější monitorování krve i úprava životního stylu a jídelníčku. Pokud pacient dodržuje základní rady, kterými jsou vyloučení tučných mas, uzenin, nekvalitních tuků a olejů nebo omezení kouření a alkoholu, a začlení pravidelný pohyb i odpočinek, pak je úprava cholesterolu většinou bez další medikace. Doporučuje se také užívání potravinových doplňků, například koenzym Q10, česnekových tobolek, rybího tuku aj. V případě, kdy cholesterol nelze režimově upravit, je nutné sáhnout po farmakologickém řešení. To spočívá v dlouhodobém užívání některého léčiva z řad hypolipidemik (statin, fibráty, kyselina nikotinová, ezetimib či pryskyřice aj.) na základě doporučení České společnosti pro aterosklerózu. Lékem volby jsou statiny, které jsou ještě obvyklé doprovázené další souběžnou terapií, přičemž platí pravidelný monitoring krevního séra a sledování případných nežádoucích účinků (zvýšení jaterních enzymů ALT, myopatie, průjem, bolest hlavy, žlučové kameny aj.)

       Dobrým ukazatelem zvýšené hladiny cholesterolu je homocystein. Je to látka, která se negativně podílí na endogenní tvorbě cholesterolu při současné aktivaci enzymu HMG-CoA reduktázy v játrech. Při snížení hladiny homocysteinu dochází k blokování enzymu a snížení cholesterolu.

 

Příčiny vysokého cholesterolu

       Vysoká hladina krevních tuků vyvolává aterosklerózu (kornatění tepen) a následně rozvíjí kardiovaskulární příhody (infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, onemocnění tepen dolních končetin aj.), přičemž s rozvojem aterosklerózy bývá silně spojen LDL cholesterol a další faktory (nízký HDL, kouření, hypertenze, obezita, diabetes mellitus, genetická predispozice aj.).

       Podle profesora MUDr. Josefa veselky, přednosty Kardiologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Fakultní nemocněni Motol, každý druhý člověk v Česku pravděpodobně zemře na některé kardiovaskulární onemocnění. V Evropě umírá na infarkt každý šestý muž a každá sedmá žena. V motolské nemocnici pak ročně řeší asi 500 "menších" infarktů myokardu a zhruba 200 "velkých". Průměrný věk pacientů v Motole s touto diagnózou je 62 let u mužů a 66 let u žen. Rizikový věk mužů je zhruba od 30 let, více pak od 40 let. U žen pak po 50. roce života.